Synpunkter

Synpunkter gällande vår verksamhet

I er kontakt med oss på Idavallens förskola, är vår policy att du skall bli bemött av kunnig och vänligt inställd personal. Som vårdnadshavare skall du känna dig respekterad i dina synpunkter och önskemål.  Konstruktiv kritik och adekvata synpunkter,  gällande vår förskola och dess pedagogiska verksamhet tas tacksamt emot. Detta ser vi ser som ett av många verktyg till att förbättra vår verksamhet.

Inkomna synpunkter registreras, hanteras och följs upp av förskolechef och/eller huvudman. Du får en bekräftelse på att ärendet är mottaget inom 48 timmar. Ett svar gällande ärendets hantering eller åtgärder skickas till dig inom 10 dagar.

Konstruktiv kritik och adekvata åsikter kan lämnas anonymt. Detta gör det dock svårt för dig att få ärendet besvarat. Vår önskan är därför att du i ärendet beskriver ditt namn, telefonnummer och e-postadress. Skriv ned en beskrivning över vad ärendet gäller. Informationen skickas till idavallensforskola@gmail.com

Med förhoppning om ett gott och utvecklande samarbete från oss på Idavallens förskola.

    Ditt namn

    Din epost

    Ditt telefonnummer

    Ditt meddelande

    Jag godkänner att mina uppgifter lagras