Synpunkter

Synpunkt– och klagomålshantering

Du som har kontakt med oss på I Ur och Skur Idavallens förskola skall möta kunnig och vänlig personal som respekterar dig, dina synpunkter och önskemål. Om Du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan och vårt pedagogiska uppdrag vill vi gärna veta det då vi ser det som ett tillfälle att förbättra verksamheten.

Inkomna synpunkter registreras, hanteras och följs upp av förskolechef eller huvudman. Du får en bekräftelse på att ärendet är mottaget samma dag och ett svar med hur ärendet hanteras eller åtgärdas inom maximalt 10 dagar.

Du har möjlighet att lämna en synpunkt eller klagomål anonymt men Du har då inte möjlighet att få ärendet besvarat.

I ärendet beskriver du kortfattat vad du vill framföra samt namn, telefonnummer och e-postadress. Detta skickas till idavallensforskola@gmail.com

 

Med förhoppning om ett gott och utvecklande samarbete från oss på Idavallens förskola.

Ditt namn

Din epost

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Jag godkänner att mina uppgifter lagras