Välkommen

Välkommen till förskolan

 I Ur  & Skur Idavallen i Lindome!

Förskolan I Ur och Skur Idavallen är ett personalkooperativ i Lindome 1,5 mil söder om Göteborg. Vår förskola angränsar till Skånhällaskolan. Förskolans centrala plats bidrar med närhet till transportvägar och kollektivtrafik. Vi har promenadavstånd till skogen och ett varierande närområde för lek och lärande.

I Ur och skur Idavallen är en mötesplats där pedagoger och barn ges stora möjligheter att utveckla sina förmågor på alla områden. Pedagogikens utgångspunkt på vår förskola har sin grund i ett upplevelse-baserat lärande. Vi pedagoger har ett medupptäckande och medagerande förhållningssätt. Fokus på vår förskola är lek, lärande, inflytande, delaktighet, hälsa och glädje. Vi använder oss av gården, skogen och vårt närområde för vår utomhuspedagogik. Detta bidrar till att skapa en stor anvarskänsla för vår närmiljö. Genom att lära med hela kroppen och alla sinnen fördjupas kunskaper inom bland annat språk, matematik och alla områden som innefattar de naturorienterade ämnena. Naturen är ett lärorum för barn på alla olika nivåer. Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Naturen är en perfekt lärmiljö på alla plan. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för utomhusundervisning i både förskola och skola.

Vi som arbetar på Idavallen är alla utbildade måltidspedagoger enligt Saperémetoden. Saperé handlar om att lära känna sina sinnen och egna smaker. Barnen ges möjlighet att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt och bli en medveten konsument. Genom måltidspedagogik genom Saperémetoden ökar barnens chanser att våga prova nya livsmedel och rätter. Men även att öka variationen när det gälle hur vi komponerar våra olika måltider. Fokus är på livsmedel och måltider ur ett sensoriskt perspektiv där barnen ges möjlighet att sätta ord på upplevelsen och att använda måltiderna som en lärandesituation.

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (lpfö 18 s.10)

Vår ekologiska näringsrika kost lagas från grunden dagsfärska råvaror utan onödiga tillsatser. Vår förskola erbjuder alla former av specialkost. Vår mat lagas och levereras av AG Catering Askim

I Ur och skur Idavallen är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger. En plats där vi alla är en del av vår gemensamma framtid.

Klicka på länken för karta:

https://goo.gl/maps/hbfgGVPKEEaUX2wd8