Välkommen

Välkommen till förskoleverksamheten I Ur Och Skur Idavallen i Lindome!

 

För oss är naturen självklar! Att leka fram kunskap väcker lust och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Friluftsliv, lek, rörelse och naturupplevelser med alla sinnen är grunden i Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik. Hos oss får ditt barn röra på sig, lära sig om natur och allemansrätt och värna om miljön. Vi ger ditt barn en start på en livslång relation till naturen och en hälsosam livsstil. Något som följer barnen vidare i livet. Vi kallar naturen för världens bästa klassrum – för ett framtida hållbart samhälle i praktiken.

I Ur och Skur Idavallen är en förskola som drivs som ett personalkooperativ i Lindome 1,5 mil söder om Göteborg. Vi är lokaliserade i en röd byggnad nära Skånhällaskolan. Den ligger nära både gamla och nya Fågelstensområdet. Hälsan hos barnen är mycket viktig och bra kost, utomhusvistelse och det sociala samspelet bygger våra barns framtid. Vi arbetar miljöinriktat och ser glädje och fysisk aktivitet i naturlig miljö, nyfikenhet och intresse efter personlig mognad och utveckling ger våra barn en utmärkt start. Vi är ett glatt gäng med bred kompetens hos pedagogerna som dagligen agerar medupptäckande, inspirerande och vägledande. Vi känner yrkesstolthet och respekt för varandra, våra barn och vårdnadshavare. Idavallens förskola erbjuder Er en välkomnande atmosfär i en inspirerande miljö med kompetent personal som är aktiva och nyfikna. Vi kan!

20160812_142710