Välkommen

Välkommen till Naturförskolan  Idavallen i Lindome!

”En arbetsplats där alla bidrar och att vi ser helheten som vårt gemensamma ansvar där barnen står i fokus.”

Naturförskolan Idavallen är ett personalkooperativ i Lindome 1,5 mil söder om Göteborg. Vår förskola angränsar till Skånhällaskolan. Förskolans centrala plats bidrar med närhet till transportvägar och kollektivtrafik. Vi har promenadavstånd till skogen och ett varierande närområde för lek och lärande.

Idavallen är en mötesplats där pedagoger och barn ges stora möjligheter att utveckla sina förmågor inom alla områden. Pedagogikens utgångspunkt på vår förskola har sin grund i ett upplevelse-baserat lärande. Vi pedagoger har ett medupptäckande  förhållningssätt. Fokus på vår förskola är lek, lärande, inflytande, delaktighet, hälsa och glädje. Vi använder oss av gården, skogen och vårt närområde för vår utomhuspedagogik. vår pedagogik är inriktad på de naturvetenskapliga ämnena och vår historia i perspektivet förr, nu och framtiden.  Vår förhoppning är att detta bidrar till att skapa en stor ansvarskänsla för vår miljö och vår gemensamma framtid. Forskning visar att när man ges möjlighet att lära med hela kroppen och med alla sinnen fördjupas kunskaper inom alla ämnen. Naturen är ett lärorum för barn på olika nivåer på alla plan. Undervisningen genomsyras av ett hållbart synsätt och en miljöplan som även den tar sig i uttryck i praktisk handling. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för utomhusundervisning i både förskola och skola.

Flertalet av oss som arbetar på Idavallen är alla utbildade måltidspedagoger enligt Saperémetoden. Saperé handlar om att lära sig med alla sinnen och få kunskap om olika smaker. Därför är mat och kvalité viktig på vår förskola. Barnen ges möjlighet att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt och bli en medveten konsument. Genom måltidspedagogik genom Saperémetoden ökar barnens chanser att våga prova nya livsmedel och rätter. Det ökar även variationen när det gäller hur vi komponerar våra olika måltider. Fokus är på livsmedel och måltider sker ur ett sensoriskt perspektiv där barnen ges möjlighet att sätta ord på upplevelsen och att använda måltiderna som en lärsituation.

När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och en hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. (lpfö 18 s.10)

Vår ekologiska näringsrika kost lagas från grunden dagsfärska råvaror utan onödiga tillsatser. Vår förskola erbjuder alla former av specialkost. Vår mat lagas och levereras av AG Catering Askim

På vår förskola har vi Tyra som digitalt informationsverktyg.

Idavallens förskola är en mötesplats för barn, vårdnadshavare och pedagoger. En plats där vi alla är en del av vår gemensamma framtid.

Klicka på länken för karta:

https://goo.gl/maps/hbfgGVPKEEaUX2wd8