Vår policy

Här nedan kan du ta del av de olika områden som berör frågor som kan vara viktiga för er föräldrar/vårdnadshavare. Syftet är att tydliggöra vår policy för att undvika missförstånd samt att underlätta de dagliga rutinerna för våra pedagoger, våra barn och er som vårdnadshavare.

Sjukdom
Tänk på att förskolan är öppen för friska barn. Det är det enskilda barnets allmäntillstånd och behov som avgör om barnet orkar deltaga i vår verksamhet. Detta gäller vår verksamhet både inomhus och utomhus. I de fall  personalen bedömer att barnet/barnen inte orkar vara med i verksamheten kommer de kontakta er för hämtning. Vi vill att detta beslut respekteras och snarast möjligt ordnar hämtning omgående för det gällande barnet. Detta för att vi skall kunna ha en fungerande verksamhet och undvika eventuell smittspridning.

De vanligaste sjukdomarna som kan förekomma på förskolor är:

 • Kräkningar och eller lös mage eller diarré – vilket vi har nolltolerans för.
 • Huvudlöss
 • Impetigo  (Svinkoppor)
 • Springmask
 • Vattkoppor
 • Ögoninflammation
 • Streptokockinfektioner
 • Sjukdomar orsakat av fästingar

Kräkning/diarre

Pedagogerna bedömer tillsammans om/när ett barn ska skickas hem på grund av magsjuka. Barnet skall hållas hemma minst 48 timmar etter sista symtom.  Barnet/ barnen får återgå till den pedagogiska verksamheten när barnet återfår sin matlust och orkar med verksamheten. Om syskon finns på förskolan skall dessa också hållas hemma under samma tid för att undvika smitta. Vid start får alla föräldrar fylla i HYFS dokumentet gällande riktlinjer för magsjuka.

Fästingar

Vid fästingangrepp sätter pedagogerna ett plåster över fästingen samt gör en ring med tuschpenna för att markera bettet. Därefter kontaktas vårdnadshavare som själva får bedöma om de vill komma till oss och ta bort fästingen. Vi tar ej bort fästingar.

Vad gäller rådgivning kring eventuell vaccination kontaktar vårdnadshavare själva sjukvården.

För vidare information kring sjukdomar samt, vilka hänvisningar som ska följas på Idavallens förskola. Besök : HYFS eller kontakta 1177; Här finns fakta, råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård.

Andra sidor med bra information är Antibiotika eller inte samt STRAMA.

Sjukanmälan skall endast göras på mobilerna på vårt digitala hjälpmedel TYRA Tänk på att anmäla sjukdomsorsak.

Glöm inte att återanmäla barnet/ barnen på TYRA dagen innan barnet/barnen beräknas återkomma till verksamheten här hos oss. Detta så att vi kan planera vår verksamhet, samt beställa mat. Vi får inte göra ändringar i sista minuten och det innebär att vi inte har beställt mat till ditt barn om ni inte meddelat dagen innan.

Medicinering

Medicinering av barn görs enbart av personalen om barnet har särskilda behov. Med särskilda behov avses astma, diabetes etc. Det vill säga medicin som barnet behöver för att klara av vardagen.

För annan medicinering får vårdnadshavare planera sin dag, så att de själva kan komma in och medicinera sitt/sina barn.

Utflykter 

Utflykter sker ofta i vår verksamhet. Vi har planerade utevistelsedagar där vi går till skogen, en lekplats eller något annat utflyktsmål. Barnen bär alltid reflexväst med Idavallens telefonnummer väl synligt. De ropas upp och prickas av på lista innan avfärd. Under utevistelsen räknas barnen in regelbundet för att undvika att något barn kommer på avvägar. Vi gör även lite längre utflykter som ibland kräver att vi använder oss av tåg eller buss. Vid dessa tillfällen utgår vi ifrån vilken ålder bangruppen har, syftet med utflykten i verksamhetens fokusmål. Viktiga aspekter tas till vara så som antalet ordinarie  pedagoger i verksamheten.  Säkerheten för barnen är A &O för oss. Med hänsyn till dessa faktorer avgör vi om, när och hur utflykter kan ske i de olika grupperna.

Födelsedagar

Inbjudningar till barnkalas m.m. får enbart lämnas ut på respektive avdelning om alla barn är bjudna. Vänligen respektera detta.

Födelsedagarna firas olika på olika avdelningar.

Exempel på hur födelsedagarna kan firas är att barnen får vara med och påverka någon av det olika måltiderna som sker på förskolan under dagen. Detta kan vara genom önskningar om annat mellanmål, så som pannkaka, varma mackor, hembakad pizza m.m. Det kan vara att barnet bakar med en pedagog eller gör en fruktsallad och bjuder på. I vår verksamhet arbetar vi med måltidspedagogik genom Saperé.

Sockerpolicy

Vi vet att många föräldrar helst inte vill att barnen ska serveras sötsaker därför brukar vi vid festligare tillfällen servera russin eller frukt. Självklart finns det tillfällen då detta inte helt går att undvika i vårt tematiska arbete.

Napp 

De barn som har napp får enbart använda dessa vid vila. Ni ansvarar för att napparna är namnade, kokade med jämna mellanrum och hela.

Leksaker

Enbart de barn som sover/vilar får ta med sig ”snuttis” eller en ”leksak” till förskolan då det skapar en viss trygghet för barnen under vilan. Resterande barn ska lämna sina leksaker hemma då det händer att de försvinner eller blir utgångspunkten till dilemman eller konflikter. Leksaker och mjukisdjur kan även bära bakterier och förorsaka smittspridning.

Fotografering 

Alla föräldrar får skriftligt intyga att de godkänner fotografering av sina barn.

Hämtning/lämning 

När ni som föräldrar/vårdnadshavare befinner er inom förskolans område så är det ni som är ansvariga för barnet/barnen. Detta gäller även vid avslutningar samt drop-out.

Undantag är utvecklingssamtal. Under dessa tillfällen får barnet/barnen som är inskrivna på förskolan vistas i barngrupp tills samtalet är avslutat om detta meddelats i god tid före samtalet. (Dock måste detta ske inom ramarna för förskolans öppettider).

Vi vill inte att barnen deltar under våra fixardagar. Detta är för barnens egen säkerhet, då farliga verktyg kan förekomma.

Vid lämning ser vi gärna att det går så smidigt som möjligt för både barnens och er skull. Viktig information som behöver lämnas meddelas till pedagogerna och därefter gör ni ett kort ”hejdå” (kramas eller vinkar i vinkfönstret osv.) och lämnar förskolan. Vinkfönster finns inne på respektive avdelning. Följ gärna med barnen in på avdelningen och gör överlämningen där eftersom det underlättar för barnen och vi som pedagoger inte behöver lämna den övriga barngruppen.  Tänk på att det alltid är jobbigare för ett känsligt barn med en utdragen process.  Ni är alltid välkomna att höra av er till oss via TYRA eller på telefon, om ni känner en oroliga eller har frågor gällande ert barns vistelse hos oss.

Er roll och vår roll under hämtning och lämning:

 • Hämtning och lämning sker inom ramen för den tid på schemat ni har angett. Förtydligande: Står det 7-16 på schemat så får barnet tidigast komma till förskolan kl. 7.00. Hämtningen skall ske minst 15 min innan den sluttid ni har angett på schemat. Vilket betyder att Barnet med den ansvariga person som hämtar skall lämna förskolan senast kl. 16.00. Dessa regler är endast för att vi skall kunna planera vår personals schema så att vi har som störst teckning, under den tid då flest barn vistas på förskolan.
 • Gör lämning och hämtning så kort som möjligt.
 • Under hämtning och lämningsperioden är barnen i barngruppen oftast lite extra känsliga och trötta. Att det då sker många och långa avbrott i verksamheten, kan skapa oro för barnen då det gång på gång blir avbrutna i sin lek. Även detta är ett viktigt skäl för allas bästa att  hämtningar och lämningar blir korta och lugna.
 • Vi uppskattar att ni respekterar att vi kan vara mitt i en aktivitet eller under en måltidssituation när ni hämtar och lämnar. Vid måltidssituationer uppskattar vi om ni väntar i hallen tills ert barn har ätit färdigt. (Vissa barn har svårt att fortsätta äta om de blir avbrutna. Vi ser även alla stunder under dagen som en pedagogisk lärandesituation där vi vill kunna möta barnen utan avbrott.
 • Det är tyvärr inte heller alltid möjligt för oss att ta längre samtal vid dessa tillfällen. Men säg om ni önskar en dialog så återkopplar vi så snart som möjligt till er. Detta säger vi i all välmening och med hänsyn till era barn här hos oss.
 • Önskar ni samtal, finns det möjlighet att  boka in en tid för telefon eller ett möte där vi kan prata i lugn och ro.
 • Vid hämtning vill vi vara noga med att ge er kort information över hur barnets/barnens dag har varit.
 • Om/när ett barn vill följa med en kompis hem, är det viktigt att vi får information om detta på avdelningen skriftligt på Tyra.  Vi vill även att ni håller hämtningstiden för respektive barn som meddelats till pedagogerna.

Cyklar och vagnar

Vi ansvarar inte för vagnar som parkeras på gården. De skall ställas på avsedd plats för att undvika olyckor. Cyklar skall parkeras utanför gården på anvisad plats.

Språk

Vi accepterar inte ett ovårdat språk på vår förskola så som t.ex. svordomar eller andra nedvärderande och kränkande ord och meningar. Vi vill skapa en språkmiljö där varje barn ges förutsättningar till ett väl utvecklat språk med stor förståelse för olika begrepp och olika meningars innebörd. Språket är ett viktigt kommunikationsmedel som skapar och signalerar delaktighet, respekt trygghet samt bidrar till, en bättre självbild. Språket är även en viktig del i barns identitetsutveckling.

Pottor

Potträning måste göras när barnet känner sig redo för detta. Vi ser helst att ni gör detta hemma men självklart finns vi där som stöd. När barnen blivit torra hjälper vi gärna till med toalettrutinerna.

Utevistelse – kläder

Då vi är en naturförskola med utomhuspedagogik, försöker vi att vistas utomhus så mycket som möjligt.  För att alla ska må bra och trivas är det mycket viktigt att barnen har kläder anpassade för alla sorts väder + flera ombyten. Kläderna skall vara av sådan kvalité att de håller väta och kyla ute. Det samma gäller skor/stövlar. Förse skorna på höst och vinter med en ullsula och köp en skostorlek som möjliggör att barnen får plats med en raggsocka och sula i skon. Det är inte roligt att vara ute om man är frusen och blöt. Ta även med i beräkningen av vi vistas ute långt över den tid andra förskolor är ute. Därför är det extra viktigt att ha kläder som håller barnen varma och torra just på vår förskola. Se ofta över era barns kläder och skor. Fråga oss gärna om ni undrar över något.

Smågrupper 

Vi jobbar ofta i smågrupper men även i blandade grupper där barnen får leka och lära och i lugn och ro få utföra olika aktiviteter utifrån aktuellt tema.

Skollov och studiedagar

Under tider som skolorna har lov tar vi paus i vår planerade pedagogiska verksamhet.

Sekretess

Alla som arbetar inom vår verksamhet har tystnadsplikt gällande information som vi tar del av.

Mat

Vi ser maten som ett pedagogisk tillfälle där vi lär tillsammans. Måltiderna är ett tillfälle att umgås och skapa relationer. Måltidssituationerna är tillfällen då nyfikenhet kan väckas gällande mat, ekologi, kultur, likheter olikheter, demokrati, samhälle, hållbar utveckling och mycket mer.

Lokalvård och omsorg om vår inne och utemiljö

Vi vill gärna att barnen lär sig att visa omsorg om vår inne och utemiljö här på förskolan. Vi har ett nära samarbete med vår lokalvårdare där vi belyser hennes/hans viktiga roll på vår förskola. Vi vill skapa en förståelse hos barnen för att alla yrken är viktiga men även för att alla yrkesområden och alla olikheter i samhället tillsammans berikar och skapar en helhet. I dessa frågor reflekteras vårt ansvar tillsammans både för inne och utemiljön här på förskolan men även i samhället i stort.

Vikarier 

En förutsättning för att barn skall kunna leka och lära är att barn skall ges möjlighet att skapa relationer och utvecklas i sina kunskaper att utvecklas med andra. Detta underlättas för barnen genom att de pedagoger som arbetar i förskolan är kända för barnen. Genom att ha en samsyn på förskolan där barn på förskolan är vårat gemensamma ansvar. Försöker vi i så mycket som möjligt fördela den ordinarie personalen så att de täcker upp för den personal som är frånvarande. Vi använder oss i så stor utsträckning som vi kan av för barnen kända vikarier. Detta är ett arbete vi på Idavallens förskola känner att vi lyckats bra med.

Utvecklingssamtal 

Utvecklingssamtalet som erbjuds för er vårdnadshavare på vårterminen bygger på ömsesidighet och förtroende. Utvecklingssamtalet är alltid framtidsinriktat. Här berörs frågor om det enskilda barnet, barnets lärstrategier, om barnet i grupp samt barnet i vårt tema. Barnet i projektet lyfts, samt andra pedagogiska tankar. Det finns även en möjlighet för vårdnadshavare att lyfta de frågor som är viktiga för dem. Utvecklingssamtalen (samtalen med vårdnadshavare) är även ett viktigt verktyg, när det gäller att föra hela organisationens utveckling framåt. Vi ser vårdnadshavare som en stor och viktig bit i barns lärandeprocess. Den allra viktigaste delen i barns livspussel och möjligheter till lärande är barnens vårdnadshavare. Lärandet handlar om hela barnets livssituation och livstillfredsställelse därför är det otroligt viktigt för oss att involvera vårdnadshavarna.

Övergång till ny avdelning

Vår förskola lägger stor vikt kring pedagogernas samsyn i frågor gällande samarbete över hemvisterna, kompetensutbyte och kommunikation med barnens bästa i fokus allt enligt de läroplansmålen som styr förskolan.  Med detta förhållningssätt i fokus skapas en lättare övergång för barnen när det är tid för byte av avdelning. Genom att läsa läroplanen kan man förstå vilken värdegrund förskolan vilar på samt vilka uppdrag förskolan har när det gäller samarbete.

Genom att barnen ses som alla barn på vår förskola, känner barnet/barnen som skall byta avdelning redan alla barn och pedagoger. Det finns även en individuell plan för varje barn som skall byta avdelning. Överflyttningen av barn från Freja till Balder sker främst utifrån mognad. Men även med aspekten barnets och barngruppens bästa i fokus. Ansvariga pedagoger på respektive avdelning brukar även ha ett överlämningssamtal för att underlätta förflyttningen.

Tyra 

Tyra är ett digitalt dokumentationsverktyg för förskolan. Alla användare får en personlig inloggning och kommer då åt plattformen via sin smartphone, surfplatta eller dator. Här finns all information från förskolan tillgänglig. Material som rör enskilt barn kan självklart endast ses av respektive vårdnadshavare. Tänk på att det framöver inte kommer stå information om viktiga datum på anslagstavlorna. Ni har ett egenansvar för att ta del av denna information på Tyra.