Sagokaraktärer

Skogsmulle

I vår Mulleverksamhet går barn och pedagoger tillsammans ut till skogen för att upptäcka och utforska. Barnen brukar träffa skogsmulle några gånger per termin. Mulle är en fantasifigur som tar hand om skogen och djuren. Barnen får genom lek, sång och berättelser lära sig om naturen och hur de ska ta hand om den. ”Mullarna” har kommit längre i sitt lärande och söker kunskap genom att exprimentera.

Skogsknytte

Genom sång och lek får ”knyttarna” bekanta sig med skogens alla småkryp. Pedagogen fungerar som en medupptäckare när barnen lär om det som lever och växer i naturen.

Knytte är en nyckelpiga som kommer på besök och berättar om sina vänner i skogen.

IMG_1089

I Mulle och Knytteverksamheten lär sig barnen:

Ta hänsyn till naturen

Allemansrätten

Samarbete och gemenskap

Behärska sin kropp, fin och grovmotorik

Leka och trivas i naturen

 

Skogsknopp

Barnen får upptäcka naturen genom att känna på mossan, spela med pinnar och vända på stenar. Vi sjunger och umgås i naturen för att detta ska bli en trygg och positiv plats att vara på.

knopp

Kajsa Kalas

Vår Kajsa älskar kalas och kommer alltid och besöker barnen  som fyller år på avdelning Freja. Hon har flaggan i hand och sjunger för full hals.

Skräpfia (Knoppar, Knyttar och Mullar)

Skräpfia är en slarvig figur som inte har lärt sig hur man tar hand om naturen. Barnen får tillsammans med Mulle lära Skräpfia att inte skräpa ner, källsortera och vad som händer om skräpet ligger kvar i skogen. Med hjälp av Skräpfia lär sig barnen allemansrätten på ett fantasifullt och lustfyllt sätt.

20140324_100949 (2)

Sagofen (Knyttar och Mullar)

Sagofen är en karaktär som älskar att vistas i skogen och sitter gärna under ett träd och läser sin stora sagobok. Ibland stöter barnen på henne under våra skogsvistelsedagar. Barnen får ta del av gamla och nya sagor.

Ville Vilse (Knyttar och Mullar)

Ville Vilse är en liten pojke som ibland går vilse i skogen under våra vilsekurser. Barnen får genom Ville vilse lära sig hur de ska klara sig ifall de går vilse i skogen. Barnen kommer genom denna låt ihåg alla moment som ska följas.

Hitta Vilse Sången! Melodi Imse Vimse Spindel

Hitta Vilse Sången! mel. Imse Vimse

Om du kommer vilse ska du krama träd,

hänga upp små saker i ditt lilla träd,

bygg en liten koja gör en egen bädd,

vissla i din pipa så blir du inte rädd.

 

Stanna kvar vid trädet bygg dig ett staket,

rör dig om du fryser, vissla så vi vet,

var du har din koja snart vi kommer fram,

då blir alla glada och du får en kram.

 

I Hitta Vilse lär sig barnen:

Stanna på en plats, krama ett träd om de gått vilse

Synas och höras

Hålla sig varm